Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • alt
 • alt
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

 •      MÜNAZARA KULÜBÜ

  MÜNAZARA KULÜBÜ

  Münazara bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlerle yapılan tartışmadır. Bu kulüpte münazara eğitimi verirken en temel hedefimiz Türkçeyi doğru ve etkili kullanıp kendini ifade edebilen, empati kurma gücü gelişmiş, olaylara farklı açılardan bakan sorgulayıcı, çağdaş ve öz güvenli bireyler yetiştirmektir. Münazara kulübü yıl boyunca okul içinde çalışmalarını sürdürecek Türkiye genelinde eğitimlere katılacaktır. Öğrencilerimiz turnuvalarda yaşıtlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak, sağlıklı tartışma ortamına dahil olarak farklılıklarla karşılaşmayı öğrenecektir.
 •     MUN ( MODEL UNITED NATION)

  MUN ( MODEL UNITED NATION)

  Kulüp, Birleşmiş Milletler Sisteminin bir modelidir. Model Birleşmiş Milletler kulübünde öğrenciler; Birleşmiş Milletler organizasyonun simülasyonu olan bir çalışma yaparlar. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen “ Toplumsal Bilinç, Kültürel ve Uluslararası Bilinç “ kazanmak amacıyla günümüzün küresel sorunlarını izler.
 • FİZİK KULÜBÜ

  FİZİK KULÜBÜ

  Bu kulüpte öğrencilerimiz belli bir program dahilinde ileri düzeyde fizik ile ilgili eğitimler alacaktır. Fizik dersine ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılmak amacını taşımaktadır. Fizik dersinden zevk alan, bu alanda gelişmeye açık öğrencilerimiz arasından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacındayız.
 • KİMYA KULÜBÜ

  KİMYA KULÜBÜ

  Kimyaya ilgi duyan öğrencilerin ileri düzeyde kimya çalışmaları içinde olması hedeflenmiştir. Kimyayı deneyerek, yaşayarak öğrenmek bu kulübün amacıdır. Kimyayı anlatarak, dinleyerek değil bir bilim adamı gibi özümseyerek anlamak amaçlanmıştır. Kimyada farklı bakış açıları kazandırmak, kimyaya gerçekten yeteneği olan öğrencilerimizden Türkiye’nin yeni Aziz Sancarlarını çıkarmak istiyoruz. Bilimsel dergi ve yayınların da takip edileceği kulüpte, laboratuvar ortamında ileri kimya çalışmaları yapılacaktır.
 • MATEMATİK KULÜBÜ

  MATEMATİK KULÜBÜ

  Kulübümüzün en başlıca hedefi; matematiğe özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme, akıl yürütme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ileri seviyedeki matematik sorularının çözümünde gerekli yöntem, teknik ve teoremlerin bu öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Ayrıca yıl boyunca önceden belirlenecek takvime ve kulüp yıllık çalışma programına uygun olarak Matematik Kulübü: - Matematik Genel Yetenek Yarışması - Matematik Öykü Yarışması - Matematik Oyunları Turnuvası - Matematik Bilimsel Proje Yarışması - Matematik Hikayeleri Video Gösterimi - Erasmus(KA2) Projesi - Aiesec Meet My Friend Projesi - Nesin Matematik Köyü ve Thales Matematik Müze Gezisi - Tubitak Olimpiyatlarına öğrenci hazırlanması etkinliklerin hedeflemektedir.
 • YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

  YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

  Lise öğrencilerimizin geleceğin mesleği olan yazılım mühendisliğine ve robot teknolojilerine hazırlığı amacıyla oluşturacağımız kulübümüzde, öğrencilerimiz mühendislik becerilerinin yanı sıra oluşturdukları mekanizmaları programlayarak günlük hayatımıza yardımcı tasarımlar da oluşturabileceklerdir. Hazırlanacakları ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında okulumuzu, ilimizi ve ülkemizi temsil edebileceklerdir. Kulüp müfredatında algoritma, kodlama, programlama, lego, robot tasarım, lego mühendislik gibi başlıklarda çalışma yapar.
 • AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

  AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

  Bu kulüp, yeniliklere açık, eleştirel düşünebilen, takım çalışması yapabilen, zamanı etkili kullanabilen, problem çözme becerileri gelişmiş veya gelişmeye açık öğrencilerden oluşturulur. Çeşitli oyunlar aracılığıyla matematiğe eğlenceli bir pencereden bakılmaktadır. Öğrenciler matematiksel bilmeceler, sudoku, mangala, kakuru, işlem karesi, amiral battı, futoshik, hitori gibi takım oyunları ile tanışarak, çözüm üretme sürecinde bulunmaktadır.
 • YAĞLI BOYA KULÜBÜ

  YAĞLI BOYA KULÜBÜ

  Bu kulübün amacı, yağlıboya resim sanatının tekniklerini adım adım öğretmek, kendi özgün tablolarının öğrenciler tarafından yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca okulumuzda geleneksel hale getirdiğimiz resim sergilerine hazırlanarak sergiler açmaktır. Yağlıboya resmin tarih içindeki gelişimi, ünlü ressamlar, resim sanatının dünyadaki yeri, yetenekle dehanın birleştiği yerler, ressamların sıra dışı hayatları gibi resme dair her şey bu kulüpte yer alacaktır.
 • ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

  Tarihe ilgisi olan öğrencilerin seçebileceği bir kulüptür. Tarih biliminin yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kulüpte tarihsel bilgi ve birikimlerinin arttırılarak tarih konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Bu sayede ulusal ve uluslararası projelere katılımın sağlanması, proje yarışmalarının sürecinin öğrenilmesi, grup çalışmalarına katılım, akran öğrenmenin aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda cumhuriyet değerlerine saygılı, demokratik hak ve özgürlüklerin farkında olan öğrenciler yetiştirilecektir.
 • MASTER ART AB PROJELER KULÜBÜ

  MASTER ART AB PROJELER KULÜBÜ

  Kulübün amacı görsel sanat tekniklerini kullanarak belirlenen projelere yönelik ürünler ortaya koymaktır. Bununla birlikte öğrenciler kendi özgün projelerini üretmeye elverişli bir ortam içinde bulundurulur. Kulüp öğrencileri belirlenen projelere uygun tasarımlar üretir ve buna uygun ürünleri hayata geçirir Projeler doğrultusunda süreç odaklı öğrenme, farklı kültürlerin sanatını tanıma ve işbirliği halinde çalışma kulübün genel amaçlarındandır. Sanat için özgün fikirlere sahip olmak ve projelerde yeteneğin ortaya konulması hedeftir. Bu kulüp geçtiğimiz yıl mayıs ayında velilerimiz huzurunda efsanevi bir canlanan tablolar sunumu gerçekleştirmiştir.
 • İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, İtalyan kültürünü, eğitim hayatını, İtalyan mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar İtalya halkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.
 • RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dürtüsüyle yola çıkan kulüp, Rus kültürünü, eğitim hayatını, Rus mutfağını, sanat, moda, mimari ve sinemaya kadar Rusya hakkında bilinmesi gerekenleri ve en başta dilini tanıtma amacı ile kurulmuştur. Bir kültürü tanımanın en güzel yolu o kültürü yaşamaktan geçmektedir. Kulüp bunu misyon edinmek üzere kurulmuştur. Böylece öğrencinin vizyonu geliştirilir, yabancı arkadaşlıklar kurdurarak iletişim becerileri artırılır. Üniversite için yurtdışı hedefleri olan öğrencilerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır.
 • SATRANÇ

  SATRANÇ

  Bu kulüpte, çalışmalara yeni katılanlar, dönem sonuna kadar turnuva disiplinine uygun maç yapabilecek düzeye ulaşabileceklerdir. Satranç bilen öğrencilerimiz ise, turnuvalara katılarak deneyimlerini arttırabilecekler, okul takımımıza girmeye hak kazanan öğrencilerimiz okullar arasında yapılan turnuvalarda okulumuzu temsil edeceklerdir. Bu kulüpte bellek, karar verme yeteneği ve dikkati güçlendirme hedeflenmiştir. Satrancın sanatsal yanını da ön plana çıkararak, öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, düşünce disiplininin gelişmesini sağlamak amaçlanır.
 • MASTER ART

  MASTER ART

  Kulübün amacı görsel sanat tekniklerini kullanarak belirlenen projelere yönelik ürünler ortaya koymaktır. Bununla birlikte öğrenciler kendi özgün projelerini üretmeye elverişli bir ortam içinde bulundurulur. Kulüp öğrencileri belirlenen projelere uygun tasarımlar üretir ve buna uygun ürünleri hayata geçirir Projeler doğrultusunda süreç odaklı öğrenme, farklı kültürlerin sanatını tanıma ve işbirliği halinde çalışma kulübün genel amaçlarındandır.
 • TİYATRO KULÜBÜ

  TİYATRO KULÜBÜ

  Bir tiyatro oyununda başarılı olabilmek için, düşünmek, strateji geliştirmek ve planlama yapmak gerekir. Yaşamda başarı, hızla birlikte değişen şartlara hızla uyum ve anında tepki vermeye bağlıdır. Bunun için eski alışkanlıkları dışında düşünmek ve farklı bakış açılarına sahip olmak gerekir.
 • DESTINATION IMAGINATION

  DESTINATION IMAGINATION

  1982 yılında kar amacı gütmeden kurulan ve o günden bugüne milyonlarca katılımcının dahil olduğu, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination, ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmaktadır.
 • FELSEFE KULÜBÜ

  FELSEFE KULÜBÜ

  Felsefe kulübünün en temel amacı, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin gereği olan üretken, özgüvenli ve sorumlu insanın gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek; kişisel ve toplumsal sorunlara felsefi bir birikimle ve etik değerlendirmeler yaparak yaklaşmalarını sağlamak ve kültürel alanda yarışma ve başarı kazanma ruhunu desteklemektir. Bu bağlamda felsefe kulübü düşünme eylemini insana sunulan bir ayrıcalık olarak görmeyip, öğrenilip geliştirilmesi gereken bir nitelik olarak değerlendirmeye çalışır. Bunu sağlamak için de öğrencilerin düşüncelerini temellendirmelerine yönelik, bilinçli okuma, sorgulama, olaylara problematik açıdan bakmayı sağlayacak ortamı sunmayı hedefler. Düşünme ve iletişim becerilerine yönelik tartışmalarla; ufuk açıcı çalışmalar yürütmeyi hedefleyen felsefe kulübü aracılığı ile öğrenciler; düşünme alışkanlıklarını sorgulamayı, bildikleriyle yetinmemeyi, ülke ve dünya meselelerini akılcı yorumlamayı, yaşamın insanla ve doğayla bir bütün olduğunu fark eder. Bu çerçevede kulüp, çalışmalarını desteklemede film, resim, sergi gibi araçlardan yararlanarak hem felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisini kavramaya çalışır hem de bu araçları kullanarak yeni düşüncelerin üretilmesine katkıda bulunur.
 • BASKETBOL KULÜBÜ

  BASKETBOL KULÜBÜ

  Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Basketbola ilgi duyan ve seven öğrenciler tarafından seçilmelidir. Basketbol tarihi, dünyada ve Türkiye de basketbol, temel prensipleri, teorik bilgileri ve pratik çalışmalarıyla yürütülür. Basketbol antrenmanları, maçlar, yoğun idmanlarla gerçekleşen bir kulüptür.
 • ASTRONOMİ KULÜBÜ

  ASTRONOMİ KULÜBÜ

  Bu kulüpte öğrencilerimiz evren ve gökyüzü gözlemciliği hakkında temel bilgilere sahip olarak bu bilgiler ışığında basit modellemelerle etkinlikler yaparak evreni tanıyıp, uzay teknolojilerini öğrenip son çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Atölye etkinlikleri olarak Gök Atlası ile görünür uzayı, yıldızları ve takımyıldızlarını tanıyacak, yıl boyunca bunları gözlemleyebilecektir. Öğrencilerimizin yapacağı iğne deliği teleskopla güneşin çapını ölçerek, güneş lekelerini gözlemleyip, güneşin kendi etrafında ki dönüşünün kutuplar ve ekvatorda ki farkını görerek, lekelerin periyodik azalıp çoğalmalarını gözlemleyerek bilimsel projelere imza atacaklardır. Galileoskop (Galileo’nun yaptığı ilk teleskop) yaparak Jüpiter’in 4 büyük uydusunu gözlemleyip diğer öğrencilerimize de teleskoplarla gözlem etkinliği düzenleyebileceklerdir. Öğretim programları ve üniversiteye hazırlık kapsamında fizik ve matematik derslerinde öğretilen konularla bağlantılı olarak Planetaryum ve belgesel gösterimleri ile konuları daha kalıcı bir şekilde öğrenmek amaçlanmaktadır. Maket atölyelerinde ilk kademeye “ Yükselen Astronot ” ve 2. Kademeye “ Hubble Uzay Teleskopu ” maketleri atölyeleri düzenleyerek o kademelerdeki öğrencilere de bilim ve uzay kültürünü eğlenceli bir şekilde öğreteceklerdir. Böylece temel astronomi bilgileri ışığında fen bilimlerine, dünyamıza, içinde yaşadığımız sisteme farkındalık kazandırmak ve bilim kültürü yüksek aydın bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.
 • ŞİİR ATÖLYESİ KULÜBÜ

  ŞİİR ATÖLYESİ KULÜBÜ

  Bu kulüp gençliğin enerjisiyle şiiri birleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bunun büyük değişimlere yol açabileceğini düşünüyoruz. Şiiri seven, iyi şiir okuyucularına ve şiir yazan gençlerle en iyi edebiyat öğretmenlerini, şiir aşıklarını buluşturmak amaçlanmıştır. Bu kulüpte dünya edebiyatlarının en güzel şiirleri okunacak, irdelenecek, şiirin derinliklerinde kaybolunacaktır. Bazen bir beyit haftalarca açıklanacak bazen bir kulüp toplantısında yirmi şiir Davudî seslerle okunacaktır. Şiir tüm boyutlarıyla bu kulüpte yankılanacak. Toplumcu gerçekçi şiirlerden, II.yeniye, Afrika şiirinden Paul verlaine’a kadar tüm şiirler bu kulübün malzemeleri olacak.
 • MODERN DANS KULÜBÜ

  MODERN DANS KULÜBÜ

  Bu kulüp dansı seven, gelişmiş ritim duygusuna sahip, vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş öğrenciler tarafından tercih edilmelidir. Özellikle sahne korkusu olan ve kalabalıklar önünde konuşmaktan çekinen öğrencilerin bu duygularını yenmeleri için harika bir kulüptür. Öğrenciler doğal enerjilerini estetik bir biçimde dışa vurmanın en güzel yolu olan dansta temel kural ve temel adımları müzik eşliğinde çalışarak yılsonundaki gösterilere performanslarıyla katılırlar. Bilindiği üzere modern dans 20.Yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir türdür. Bu dans hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle birleştirilebilir. Duygu akışı, doğal yöntemlerle dışa vurulur bu dansta. Müziğin akışına kendini bırakarak ruhlarını özgür bırakmak isteyen öğrencilerimiz bu kulübe katılabilir.
 • FOLKLÖR KULÜBÜ

  FOLKLÖR KULÜBÜ

  Bu kulüpte milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır. Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla folklorumuzu oluşturan mahalli halk oyunları türküler, hikayeler, masallar, destanlar vb... unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, türkülerin, destanların, hikâyelerini tespit ettirilerek, milli kültür değerlerinin canlı bir şekilde yaşatılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar. Bu kulüpte öğrencilerimiz yoğun emeklerle mahalli folklor oyunlarımızı öğrenir, figürlerini çalışır. Okulda folklor gösterileri yaparak öğrendiklerini diğer öğrencilere gösterirler.
 • KEMAN KULÜBÜ

  KEMAN KULÜBÜ

  Keman çalma eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Temel keman çalma becerisi kazandırmak amaçlanır. Bir enstrüman çalmak hem yetenek hem sabır işidir. Bu kulüpte öğrenciler çalışmalarını evlerinde de sürdürecekleri için kendilerine birer keman edinmek zorundadırlar. Öğrencilerin kulüpte aldıkları temel beceriler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergilemeleri amaçlanır. Yine bu yolla müziği analiz eden dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirilmiş olur. Kulübe katılım için iyi bir müzik kulağına sahip olmak, çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak, uygun fiziki yapıda olmak gereklidir. Kulübe kemal çalmayı bilen öğrenciler de kabul edilmektedir.
 • GİTAR KULÜBÜ

  GİTAR KULÜBÜ

  Gitar çalma eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Kulübe katılım için fiziki bir engelin bulunmaması, geliştirilebilir çalgı çalma yeteneğine sahip olunması, müzik kulağına sahip olunması gereklidir. Temel gitar çalma becerisi oluşturmak amaçlanır. Bunun bir emek ve sabır işi olduğu unutulmamalıdır. Öğrenciler gitar eğitimlerini evlerindeki çalışmalarla da sürdürecekleri için bir gitar edinmelidirler. Öğrencilerin kulüpte aldıkları temel beceriler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde ve günlük hayatlarında ürünlerini sergilemeleri, amaçlanır. Böylece müziği analiz eden ve doğru teknikle yorumlayan bireyler yetiştirilmiş olur. Kulübe gitar çalmayı bilen öğrenciler de kabul edilmektedir.
 • BİYOLOJİ KULÜBÜ

  BİYOLOJİ KULÜBÜ

  Biyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardım eden en önemli bilim dalıdır. Biyolojiye ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ileri düzeyde biyoloji araştırmalarını hedefler. Biyoloji laboratuvarında yapılacak deneylerle sahip olunan bilgi birikiminin somutlaşarak sağlamlaşması sağlanır. Yapılacak doğa gezileri ile kulüp öğrencileri farklı bakış açıları kazanacaktır. Çağdaş biyolojik araştırmaların inceleneceği kulüpte, biyolojinin dünyada geldiği en son noktalara uzanan yolculuklar yapılması amaçtır.
 • YAN FÜLÜT KULÜBÜ

  YAN FÜLÜT KULÜBÜ

  Yan flüt eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Temel yan flüt çalma becerisi kazandırmak amaçlanır. Kulübe katılım için iyi bir müzik kulağına sahip olmak, fiziki engelin olmaması, çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak gereklidir. Bir enstrüman çalmanın bir sabır ve emek işi olduğu unutulmamalıdır. Bu kulüpte öğrenciler çalışmalarını evlerinde de sürdürecekleri için kendilerine birer yan flüt edinmek zorundadırlar. Öğrencilerin kulüpte aldıkları temel beceriler sayesinde okul içi ve okul dışında gösterilerde görev alarak ürünlerini sergilemeleri amaçlanır. Yine bu yolla müziği doğru anlayan, analiz eden ve doğru teknikle yorumlayan bireyler yetiştirmek amaçlanır.
 • COOKİNG KULÜBÜ

  COOKİNG KULÜBÜ

  Şehrimizde kendi bünyesinde aşçıları, tatlı ustaları, meze ustaları olan kendi yemeklerini kendi üreten ve öğrencisine sunan yegane okullardanız. Bu fırsatı, Cooking Kulübü için kullanmak istedik. Okulumuzun arka bahçesinde kulüp öğrencileri kendi sebzelerini kendileri yetiştirecek. Bu sebzelerden yemekler, salatalar yapılacak. Gastronomi, gurmelik gibi alanlarda sürekli daha önemli hale gelen yemek yapma ve yeme sanatı okulumuzda bu kulüp bünyesinde hizmet verecek. Bu öğrenciler reçel yapmaktan, domates yetiştirmeye, pastalar, mezeler, Türk ve yabancı mutfaklardan değişik lezzetlerle tanışmaya hazır olacaklardır.
 • FUTBOL KULÜBÜ

  FUTBOL KULÜBÜ

  Çalışmalar halı sahamızda yapılır. Futbola ilgi duyan, seven öğrencilerin, futbolun bir takım oyunu olduğunu bilen, işbirliği içinde çalışmaya açık olan öğrencilerin bu kulübü tercih etmeleri gerekmektedir. Futbol hakkında teorik bilgilerle futbol pratiğinin harmanlandığı çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilebilir. Profesyonel koç ve antrenörlerle zor ve yorucu idmanlar bu kulübün olmazsa olmazıdır.
 • VOLEYBOL KULÜBÜ

  VOLEYBOL KULÜBÜ

  Çalışmalar kapalı spor salonlarımızda yapılır. Voleybol sporunu seven ve ilgi duyan öğrencilerden oluşturulur. Voleybolun bir takım sporu olduğunu bilmek takım çalışmalarına uygun bir kişiliğin olması önemli bir etkendir. Teorik ve pratik voleybol çalışmaları yapılır. Öğrencinin ömür boyu bu sporla ilgili ilişkili bir dünyasının olması amaçlanır. Profesyonel antrenör ve voleybol koçları tarafından verilen eğitimde uzun yoğun antrenmanlar ve maçlar yapılacaktır.
 • YÜZME KULÜBÜ

  YÜZME KULÜBÜ

  Çalışmalar kapalı yüzme havuzumuzda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilir. Stil yüzme dersleri verilir. Öğrencinin kondisyon ve teknik becerilerinin yükseltilmesi amaçlanır. Eğlenceli yüzme aktivitelerine yer verilir. Öğrenci her stilde yüzmeyi öğrenerek ve eğlenerek bir seneyi tamamlamış olur.
 • STEP-AEROBİK, FİTNESS KULÜBÜ

  STEP-AEROBİK, FİTNESS KULÜBÜ

  Bu kulüpte bedenin sağlıklı olması için uygulanan sporlar amaçlanmıştır. Vücudun tüm kasları ya da belli bölgeleri çalıştırılabilir. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunulur. Düzenli beslenme, düzenli uyku alışkanlığı, doğru nefes alıp verme, özgüvenin artması ve tüm spor branşlarında daha yüksek performans sağlamasına destek olarak, daha sağlıklı ve zinde yaşamayı öğretmek sağlanmaktadır. Ayrıca hareket kombinasyonlarının müziğe uygulanmasını öğretmek de amaçlanır. Genellikle grup halinde yapılan hem eğlenceli hem fiziksel gelişime katkısı olan etkinlikler yapılır. Aynı zamanda dolaşım, solunum ve yağ metabolizmasının düzenlemesine katkıda bulunur.
 • 3D ÇİZİM – STREET ART KULÜBÜ

  3D ÇİZİM – STREET ART KULÜBÜ

  Bu kulübün amacı öğrencilere kara kalem çizim tekniklerini öğretmek ve çizime boyut veren ışık, gölge, perspektif gibi ince detayları kavratmaktır. Öğrencilerimiz bu kulüpte üç boyutlu çizimler yaparken, okul içindeki duvarları da renklendirme imkânı bulacaktır. Böylece 3D çizimde öğrendikleri teknik bilgileri duvarlara boyut kazandırarak deneyimleyeceklerdir.
 • HEYKEL KULÜBÜ

  HEYKEL KULÜBÜ

  Plastik sanatların bir dalı olan heykel, kil, ağaç, alçı vb. malzemelerini yontma, oyma ve biçim verme teknikleri kullanılarak yapılan üç boyutlu estetik form sanatıdır. Heykel kulübünde öğrenci hayal ettiği iki boyutlu imgeleri 3 boyutlu formlara dönüştürmeyi öğrenir. Heykel, Büst, Fresk ve Rölyef öğrenirken dönem sonunda sergileme ve sanal sergi açma imkanı bulabilir.
 • ORKESTRA KULÜBÜ

  ORKESTRA KULÜBÜ

  Çalgısında belli bir ifade düzeyine ulaşılmış öğrencilerimizle, birlikte çok sesli müzik yapma üzerine kurulan bir kulüptür. Kulüp programı içerisinde Rock, Modern Türk Müziği, Pop müzik ve bunların sentezlerinden oluşan çeşitli eserleri seslendirmenin yanı sıra doğru popüler kültürü alabilmeleri ve çaldıkları enstrümanlar veya sesler yardımıyla, popüler eserleri yorumlayabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlar. Ayrıca orkestra kulübü açılan popüler müzik yarışmalarına da okulun hazırlanmasını hedefleyip çalışmalarını bu doğrultuda sürdürür.