Çağdaş Öncü Okulları Logosu
  • alt
  • alt
  • Veli Bilgilendirme Sistemi

    Veli BilgilendirmeSistemi

  • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

    Telefon0224 232 34 00

ÖNCÜ YABANCI DİL


Kurum olarak birincil hedefimiz, anadilinden sonra ikinci dil olan İngilizceyi öğrencilerimizin sevmelerini sağlamak ve öğrencilerin içinde bulunacakları doğal bir dil atmosferi yaratmaya çalışmaktır. İkinci dili içselleştirmelerini ve zamanla anadiline yakın ölçüde sözlü iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Bu noktada İngilizce sadece öğrencilerimizin haftalık ders programı saatlerinden ibaret değildir, teneffüslerde öğrencilerle kurduğumuz sohbet paylaşımlarında ve beden eğitimi, resim ve bilgisayar gibi haftalık branş derslerinde de ikinci öğretmen olarak da yer almaktayız. Çoklu ve farklı ortamlarda var etmeye ve öğrencilerimizin dil farkındalıklarını artırmaya çalışmaktayız.

Yaş grubu gelişimlerine uygun belli rutin tekrarlarla öğrenecekleri kelime ve cümle kalıplarına yani sight words sistemine ağırlık veren interaktif, temeli oyuna dayalı etkinlikler programımızın içerisinde yer almaktadır.

Her bir oyun temelli etkinlik sarmal bir şekilde 4 temel dil becerisini (Dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirmeye yöneliktir. Öncelikli hedef sıralamamız dinlediğini anlayan, anladığını konuşma üretimine çevirebilen bireyler yetiştirmektir. Tabi ki öncelikle tüm bunların alt yapısını keyifli, oyuna dayalı etkinlikler ve sınıf içi okuma pratiği egzersizleri ile destekliyoruz. 

Birinci sınıfta haftada 15 saat ile başlayan İngilizce dersleri konuşma üretimine dayalıdır. Haftada 3 gün İngilizce ödevleri vardır. Haftanın 2 farklı gününde de online okuma görevleri vardır. Ödevlerimiz kimi zaman online, kimi zaman video çekimi veya öğretmenlerimizin kendilerinin rol aldığı “green screen” dediğimiz projeler şeklinde de verilmektedir.

İngilizce Öğretmenlerimiz, öğrencilerin konuşma becerileri arttırma amaçlı belirli aralıklarla öğrencileri telefonla arayarak sohbet ederler. Ayrıca öğrencilerimizde özgüven ve konuşma beceresini arttırma amaçlı her hafta “Oncu Radio” etkinliklerimiz vardır.

Tüm dünyada geçerliliği kabul edilen Cambridge Üniversitesi Young Learners sınavlarına öğrencilerimizi 2. sınıftan itibaren hazırlarız. 

Sene sonlarında 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda portfolio ve language fest etkinliklerimiz vardır.

Son olarak CLIL diye adlandırılan çocuklarımızın farklı diller arası muhakeme yapabilmelerini, farklı kültürler arası ilişkilere açık olabilmelerini, 21. yüzyılın değişen döngülerinde hızlı ve pratik düşünebilmelerini, sorgulayabilen ve problem çözme odaklı bireyler olabilmelerini sağlayan yaklaşım dil programımızın temel hedeflerindendir.