Çağdaş Öncü Okulları Logosu
  • Veli Bilgilendirme Sistemi

    Veli BilgilendirmeSistemi

  • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

    Telefon0224 232 34 00

ÖNCE HAYAT

Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporunda belirtilen üç temel beceri aşağıda sıralanmıştır:

  • Karmaşık Problem Çözme,
  • Eleştirel Düşünme,
  • Yaratıcılık Becerileri,

Lise Önce Hayat Programımız istasyonları yeni neslin ihtiyaçları olan akıl yürütme, strateji geliştirme, karar verme, planlama yapma, girişimcilik, özgüven, takım becerileri gibi becerileri geliştirmeye fırsat veren uygulamalar geliştirmektedir.