Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • alt
 • alt
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

ÖNCÜ SANAT


"Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idealimizdir.”

Mustafa Kemal Atatürk


SANAT FELSEFEMİZ


Sanat, insana hem kendisiyle hem de diğerleriyle barışık yaşaması için olağanüstü duyumlar ve fırsatlar sunarken bir yandan da ilkel duyguların, ehlileştirilmesine ve yüceltilmesine de imkanlar sağlar. Sanatla ilgilenen kişilerin algıları genişler, bilinç düzeyleri yükselir.

İnsan sanat aracılığıyla kültürüne ulaşır, onu benimser ve saklar. Sanat ile ilgili olmak, çevreyi zenginleştirmenin, kendine güveni sağlamanın, estetik beğeni sahibi olmanın, empati yeteneğine kavuşmanın, ruhsal dinginliği bulabilmenin, sağlıklı kişilikler olarak yetişmenin, bu anlamda da duyarlı olmanın, insanca davranma ve insanca yaşama için çaba gösterme becerisi oluşturmanın da en etkin yoludur.

Çağdaş Öncü Okullarında "Görsel Sanatlar” bölümü olarak hazırladığımız sanat programlarında 1. sınıftan 4. sınıfa kadar işlediğimiz derslerde kazanılan becerileri şöyle sıralayabiliriz;

 • İlgi ve yeteneklerini pekiştirme,
 • Sanat yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,
 • Yaşamın görsel unsurlarına yönelik farkındalığın artması,
 • Sanat eserinin özgünlüğünü kavrama,
 • Sanatın yaşamla ilişkisini yaşayarak öğrenme,
 • El becerilerini geliştirme, sanatsal araç ve teknikleri kullanma,
 • Grup çalışmalarıyla işbirliği yapma alışkanlığı kazanma,
 • Algılama, düşünme ve yaratıcı güçlerini geliştirme,

Öğrenciler görsel sanatlar derslerinde dört farklı öğrenme alanında eğitim alır. Bu öğrenme alanları her hafta farklı kategorilere göre düzenlenmiştir.


ÇİZİM TEKNİKLERİ; Öğrenciler görsel sanatlar dersinde çizim teknikleri haftasında temelden başlayan bir çizim eğitimi alır. Bu çizim eğitimindeki tüm çalışmalar kademeli olarak ilerler ve öğrencilerin sınıf seviyelerine göre planlanmıştır. Nokta ve çizgiden başlayan bu çizim eğitimi figür ve nesne çizimine kadar ilerler.


3 BOYUT & EL İŞİ ÇALIŞMALARI; Görsel sanatlar dersinin üç boyut ve el işi haftasında öğrenciler origamiden seramiğe kadar üç boyutlu ürünlerin tasarlanmasına yönelik birçok çalışmayı planlı olarak gerçekleştirir. Bu çalışmalar öğrencilerin motor becerilerini geliştirmeye, somut kavramları soyuta dönüştürmeyi ve hayal ettiklerini bir forma dönüştürerek yaratıcılıklarını geliştirmeyi destekler.


RESSAMLARI TANIYORUM; İlkokul öğrencilerimiz 1.sınıftan başlayarak her yıl beş farklı sanat akımını ve o akımın en önemli temsilcilerini tanır. Her ressamın hayat hikâyeleri sınıf seviyesine uygun olarak hikayeleştirme ve yaratıcı drama teknikleri kullanılarak anlatılır. Böylece öğrenciler ressamların hayat hikâyeleri, eserlerini, tekniklerini yakından tanıma fırsatı bulur ve ressamların eserlerinde biri seçilerek röprodüksiyon çalışması aşamalı bir şekilde işlenir. Böylece öğrenciler sanatı daha kolay ve anlaşılır bir düzeyde öğrenirken estetik ve beğeni görsel algılama düzeyini arttırır. Öğrenciler sanat ve sanat kavramlarını genel kültürün alt yapısını oluşturur.


RESİM TEKNİKLERİ; Öğrencilere geleneksel resim tekniklerinden popüler kültürün ortaya çıkardığı yeni resim tekniklerine kadar değinen birçok resim tekniğini uygulamalı olarak işlenir. Öğrenciler birden fazla tekniği tecrübe ederken bu tekniğin aynı zamanda hangi dönemlerde ve hangi kültürde baskın olarak kullanıldığını tecrübe edinerek öğrenir.


GÖRSEL SANATLAR


4.sınıftan itibaren öğrencilerimiz kulüp seçimlerini yaparak kulüp çalışmalarına başlamaktadır. Görsel sanatlar kulüplerin ilk basamağı olan bu süreçte görsel sanatların bütün hepsinin temelini oluşturan Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme dersleri verilmektedir. 4. Sınıf görsel sanatlar kulübündeki öğrenciler kulüp derslerinde aldıkları eğitimle beraber müzayede projesi için eserler üretmektedir.


MÜZİK


Çağdaş Öncü Okullarında Müzik derslerindeki temel amacımız çocukta,

 • el ve göz koordinasyonu
 • ritim, 
 • sembolleri tanıma, 
 • iş birlikçi çalışma gibi temel müzik kazanımlarını gerçekleştirmeye yöneliktir.


PİYANO İLE MÜZİĞİ ÖĞRENİYORUM

1. sınıftan itibaren derslerde çalgı olarak ‘’tuşlu çalgı’’ olan piyano kullanılarak 

 • nota, 
 • tartım,
 • solfej
 • bona eğitimi verilir. Böylece müziğe ilk adımı atmış olurlar.


KLASİK MÜZİK DÖNEM VE BESTECİLERİNİ TANIYOR VE DİNLİYORUM

 • Dönem özellikleri, 
 • Bestecilerin hayatı,
 • Bestecilerin eserlerini dinler, hakkında bilgi sahibi olur. Böylece bir müzik kültürüne sahip olması amaçlanır.


ENSTRUMAN ÇALMAYI ÖĞRENİYORUM

4. sınıftan itibaren isteyen her öğrenci bir enstrüman çalmayı öğrenerek mezun olur.

 • Keman, 
 • Gitar,
 • Piyano kulüpleri ile enstrüman eğitiminin temelleri atılır.

Yıl sonunda belirlenen temalar kapsamında öğrendikleri parçaları mini orkestra olarak sahnelerler.


DRAMA


Okulumuzda drama 1. Sınıfta oyun tabanlı eğitimle başlar, 2. Ve 3. Sınıflarda sarmal bir müfredatla devam eder. Tasarım ve odaklanma oyunları, fiziksel oyunlar, takım oyunları ile oyun kültürünü geliştirmek, oyun hakkını farkına vardırmak öncelikli hedefimiz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kendini ifade edebilme, problem çözme, ekiple uyumlu çalışabilme, hakkını arayabilme gibi becerilerin gelişmesini destekleyen tematik drama çalışmaları yaş düzeyine uygun planlanır. Kucaklaşmalar günlerinde, çocukların kendi hazırladıkları minik sunumlar yine akranlarıyla paylaşılır.