Çağdaş Öncü Okulları Logosu
 • alt
 • alt
 • Veli Bilgilendirme Sistemi

  Veli BilgilendirmeSistemi

 • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

  Telefon0224 232 34 00

ÖNCE HAYAT

Günümüzde öğrenciler belirli alanlarda çok güçlü büyürken, belirli alanlarda ise içinde bulundukları sosyokültürel şartlar nedeniyle zayıf büyüyorlar.

Önce Hayat İlkokul programımız öğrencilerimizin güçlü birer birey olması için çok temel becerilere odaklanmaktadır. Bu becerileri  kısaca şöyle sıralayabiliriz;

 • Fiziksel sınırlarını zorlayan,
 • Denemekten vazgeçmeyen,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Yaratıcı yönünü güçlendiren,
 • Öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen,
 • El becerisi geliştiren,

Önce Hayat ilkokul programımız ağırlıklı olarak deneyimsel pedagojik yaklaşımla yukardaki temel becerilere odaklanmaktadır.