RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

RUS KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dü Daha fazlası

İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

İTALYAN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA VE KONUŞMA KULÜBÜ

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. “Bir lisan bir insan” dü Daha fazlası

MUN  ( Model United Nations ) KULÜBÜ

MUN ( Model United Nations ) KULÜBÜ

Kulüp, Birleşmiş Milletler Sisteminin bir modelidir. Model Birleşmiş Milletler kulübünde öğrenciler; Birleşmiş Milletler organizasyonun simülasyonu olan bir çalışma yaparlar. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen “ Toplumsal Bilinç, Kültürel ve Uluslararas Daha fazlası

DESTINATION IMAGINATION (HAYALLERİN ULAŞTIĞI NOKTA) KULÜBÜ

DESTINATION IMAGINATION (HAYALLERİN ULAŞTIĞI NOKTA) KULÜBÜ

1982 yılında kar amacı gütmeden kurulan ve o günden bugüne milyonlarca katılımcının dahil olduğu, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination, ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmaktadır. Destination Imag Daha fazlası

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KULÜBÜ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KULÜBÜ

Bu kulübümüz diğer tüm kulüplerimizi kapsayan bir kulüptür. Öğrencilerde sorumluluk ve güven duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin tümünü kapsayan sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi Daha fazlası

TİYATRO KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ

Bir tiyatro oyununda başarılı olabilmek için, düşünmek, strateji geliştirmek ve planlama yapmak gerekir. Yaşamda başarı, hızla birlikte değişen şartlara hızla uyum ve anında tepki vermeye bağlıdır. Bunun için eski alışkanlıkları dışında düşünmek ve farklı bakış açılarına sahip olmak gerekir. Ekip oluşturma ve geliştirme yaşam alanındaki başarının temelle Daha fazlası

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TARİH KULÜBÜ

Tarihe ilgisi olan öğrencilerin seçebileceği bir kulüptür. Tarih biliminin yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kulüpte tarihsel bilgi ve birikimlerinin arttırılarak tarih konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Bu sayede ulusal ve uluslararası projelere katılımın sağlanması, proje yarışmalarının sürecinin &o Daha fazlası

FELSEFE KULÜBÜ

FELSEFE KULÜBÜ

Felsefe kulübünün en temel amacı, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin gereği olan üretken, özgüvenli ve sorumlu insanın gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade etme becerilerini geliştirmek; kişisel ve toplumsal sorunlara felsefi bir birikimle  ve etik değerlendirmeler yap Daha fazlası

SATRANÇ KULÜBÜ

SATRANÇ KULÜBÜ

Bu kulüpte, çalışmalara yeni katılanlar, dönem sonuna kadar turnuva disiplinine uygun maç yapabilecek düzeye ulaşabileceklerdir. Satranç bilen öğrencilerimiz ise, turnuvalara katılarak deneyimlerini arttırabilecekler, okul takımımıza girmeye hak kazanan öğrencilerimiz okullar arasında yapılan turnuvalarda okulumuzu temsil edeceklerdir. 
Daha fazlası

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Bu kulüp, yeniliklere açık, eleştirel düşünebilen, takım çalışması yapabilen, zamanı etkili kullanabilen, problem çözme becerileri gelişmiş veya gelişmeye açık öğrencilerden oluşturulur. Çeşitli oyunlar aracılığıyla matematiğe eğlenceli bir pencereden bakılmaktadır. Öğrenciler matematiksel bilmeceler, sudoku, mangala, kakuru, işle Daha fazlası

YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

YAZILIM VE ROBOTİK KULÜBÜ

Lise öğrencilerimizin geleceğin mesleği olan yazılım mühendisliğine ve robot teknolojilerine hazırlığı amacıyla oluşturacağımız kulübümüzde, öğrencilerimiz mühendislik becerilerinin yanısıra oluşturdukları mekanizmaları programlayarak günlük hayatımıza yardımcı tasarımlar da oluşturabileceklerdir. Hazırlanacakları ulusal ve uluslararası robotik turnu Daha fazlası

MATEMATİK KULÜBÜ

MATEMATİK KULÜBÜ

Kulübümizin en başlıca hedefi; matematiğe özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme, akıl yürütme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ileri seviyedeki matematik sorularının çözümünde gerekli yöntem, teknik ve teoremlerin bu öğrencilerimize kazandırılmas Daha fazlası

KİMYA KULÜBÜ

KİMYA KULÜBÜ

Kimyaya ilgi duyan öğrencilerin ileri düzeyde kimya çalışmaları içinde olması hedeflenmiştir. Kimyayı deneyerek, yaşayarak öğrenmek bu kulübün amacıdır. Kimyayı anlatarak, dinleyerek değil bir bilim adamı gibi özümseyerek anlamak amaçlanmıştır. Kimyada farklı bakış açıları kazandırmak, kimyaya gerçekten yeteneği olan öğr Daha fazlası

FİZİK KULÜBÜ

FİZİK KULÜBÜ

Bu kulüpte öğrencilerimiz belli bir program dahilinde ileri düzeyde fizik ile ilgili eğitimler alacaktır. Fizik dersine ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılmak amacını taşımaktadır. Fizik dersinden zevk alan, bu alanda gelişmeye açık öğrencilerimiz arasından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve gen&c Daha fazlası

BİYOLOJİ KULÜBÜ

BİYOLOJİ KULÜBÜ

Biyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza yardım eden en önemli bilim dalıdır. Biyolojiye ilgi duyan öğrencilerden oluşan kulüp, ileri düzeyde biyoloji araştırmalarını hedefler. Biyoloji laboratuvarında yapılacak deneylerle sahip olunan bilgi birikiminin somutlaşarak sağlamlaşması sağlanır. Yapılacak doğa gezileri ile kulüp öğrencileri farklı bakış Daha fazlası

YAĞLI BOYA KULÜBÜ

YAĞLI BOYA KULÜBÜ

Bu kulübün amacı, yağlıboya resim sanatının tekniklerini adım adım öğretmek, kendi özgün tablolarının öğrenciler tarafından yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca okulumuzda geleneksel hale getirdiğimiz resim sergilerine hazırlanarak sergiler açmaktır. Yağlıboya resmin tarih içindeki gelişimi, ünlü ressamlar, resim sanatının dünyadaki yeri, ye Daha fazlası

SERAMİK KULÜBÜ

SERAMİK KULÜBÜ

Bu kulüpte kil ve çamur çeşitleri ile şekillendirme yöntemleri kullanılarak dekoratif ürünler elde edilir. Kulübün genel amacı seramik sanatının, çini sanatının kültürel özelliklerini öğreterek bu sanatlarda kullanılan fitil, plaka, döküm vb. yöntemleri öğretmektir. Öğrenci burada seramiği şekillendi Daha fazlası

MASTER ART AB PROJELER KULÜBÜ

MASTER ART AB PROJELER KULÜBÜ

Kulübün amacı görsel sanat tekniklerini kullanarak belirlenen projelere yönelik ürünler ortaya koymaktır. Bununla birlikte öğrenciler kendi özgün projelerini üretmeye elverişli bir ortam içinde bulundurulur. Kulüp öğrencileri belirlenen projelere uygun tasarımlar üretir ve buna uygun ürünleri hayata geçirir Daha fazlası

HEYKEL KULÜBÜ

HEYKEL KULÜBÜ

Plastik sanatların bir dalı olan heykel, kil, ağaç, alçı vb. malzemelerini yontma, oyma ve biçim verme teknikleri kullanılarak yapılan üç boyutlu estetik form sanatıdır. Heykel kulübünde öğrenci hayal ettiği iki boyutlu imgeleri 3 boyutlu formlara dönüştürmeyi öğrenir. Heykel, Büst, Fresk ve Rölyef öğrenirken d&o Daha fazlası

3D ÇİZİM – STREET ART KULÜBÜ

3D ÇİZİM – STREET ART KULÜBÜ

Bu kulübün amacı öğrencilere kara kalem çizim tekniklerini öğretmek ve çizime boyut veren ışık, gölge, perspektif gibi ince detayları kavratmaktır. Öğrencilerimiz bu kulüpte üç boyutlu çizimler yaparken, okul içindeki duvarları da renklendirme imkânı bulacaktır. Böylece 3D çizimde öğrendikleri tekn Daha fazlası

STEP-AEROBİK, FİTNESS KULÜBÜ

STEP-AEROBİK, FİTNESS KULÜBÜ

Bu kulüpte bedenin sağlıklı olması için uygulanan sporlar amaçlanmıştır. Vücudun tüm kasları ya da belli bölgeleri çalıştırılabilir. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunulur. Düzenli beslenme, düzenli uyku alışkanlığı, doğru nefes alıp verme, özgüvenin artması ve tüm spor branşlarında daha yüksek per Daha fazlası

YÜZME KULÜBÜ

YÜZME KULÜBÜ

Çalışmalar kapalı yüzme havuzumuzda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilir. Stil yüzme dersleri verilir. Öğrencinin kondisyon ve teknik becerilerinin yükseltilmesi amaçlanır. Eğlenceli yüzme aktivitelerine yer verilir. Öğrenci her stilde yüzmeyi öğrenerek ve eğlenerek bir sene Daha fazlası

VOLEYBOL KULÜBÜ

VOLEYBOL KULÜBÜ

Çalışmalar kapalı spor salonlarımızda yapılır. Voleybol sporunu seven ve ilgi duyan öğrencilerden oluşturulur. Voleybolun bir takım sporu olduğunu bilmek takım çalışmalarına uygun bir kişiliğin olması önemli bir etkendir. Teorik ve pratik voleybol çalışmaları yapılır. Öğrencinin ömür boyu bu sporla ilgili ilişkili bir dünyasının olması ama&cced Daha fazlası

FUTBOL KULÜBÜ

FUTBOL KULÜBÜ

Çalışmalar halı sahamızda yapılır. Futbola ilgi duyan, seven öğrencilerin, futbolun bir takım oyunu olduğunu bilen, işbirliği içinde çalışmaya açık olan öğrencilerin bu kulübü tercih etmeleri gerekmektedir. Futbol hakkında teorik bilgilerle futbol pratiğinin harmanlandığı çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler Daha fazlası

BASKETBOL KULÜBÜ

BASKETBOL KULÜBÜ

Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Basketbola ilgi duyan ve seven öğrenciler tarafından seçilmelidir. Basketbol tarihi, dünyada ve Türkiyede basketbol, temel prensipleri, teorik bilgileri ve pratik çalışmalarıyla yürütülür. Basketbol antrenmanları, maçlar, yoğun id Daha fazlası

FOLKLOR KULÜBÜ

FOLKLOR KULÜBÜ

Bu kulüpte milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır. Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla folklörümüzü oluşturan mahalli halk oyunları türküler, hikayeler, masallar, destanlar vb...  unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, türkü Daha fazlası

YAN FLÜT KULÜBÜ

YAN FLÜT KULÜBÜ

Yan fülüt eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Temel yan fülüt çalma becerisi kazandırmak amaçlanır. Kulübe katılım için iyi bir müzik kulağına sahip olmak, fiziki engelin olmaması, çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak gereklidir. Bir enstrüman çalmanın bir sabır ve emek işi olduğu unutulmamalıdır. Daha fazlası

ORKESTRA KULÜBÜ

ORKESTRA KULÜBÜ

Çalgısında belli bir ifade düzeyine ulaşılmış öğrencilerimizle, birlikte çok sesli müzik yapma üzerine kurulan bir kulüptür. Kulüp programı içerisinde Rock, Modern Türk Müziği, Pop müzik ve bunların sentezlerinden oluşan çeşitli eserleri seslendirmenin yanısıra doğru popüler kültürü alabilmeleri ve Daha fazlası

GİTAR KULÜBÜ

GİTAR KULÜBÜ

Gitar çalma eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Kulübe katılım için fiziki bir engelin bulunmaması, geliştirilebilir çalgı çalma yeteneğine sahip olunması, müzik kulağına sahip olunması gereklidir. Temel gitar çalma becerisi oluşturmak amaçlanır.  Bunun bir emek ve sabır işi olduğu unutulmamalıdır. Öğrenciler gitar eğit Daha fazlası

KEMAN KULÜBÜ

KEMAN KULÜBÜ

Keman çalma eğitimi almaya istekli öğrencilerden oluşur. Temel keman çalma becerisi kazandırmak amaçlanır. Bir enstrüman çalmak hem yetenek hem sabır işidir. Bu kulüpte öğrenciler çalışmalarını evlerinde de sürdürecekleri için kendilerine birer keman edinmek zorundadırlar. Öğrencilerin kulüpte aldıkları temel bece Daha fazlası

MODERN DANS KULÜBÜ

MODERN DANS KULÜBÜ

Bu kulüp dansı seven, gelişmiş ritim duygusuna sahip, vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş öğrenciler tarafından tercih edilmelidir. Özellikle sahne korkusu olan ve kalabalıklar önünde konuşmaktan çekinen öğrencilerin bu duygularını yenmeleri için harika bir kulüptür. Öğrenciler doğal enerjilerini es Daha fazlası

ŞİİR ATÖLYESİ KULÜBÜ

ŞİİR ATÖLYESİ KULÜBÜ

Bu kulüp gençliğin enerjisiyle şiiri birleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bunun büyük değişimlere yol açabileceğini düşünüyoruz. Şiiri seven, iyi şiir okuyucularına ve şiir yazan gençlerle en iyi edebiyat öğretmenlerini, şiir aşıklarını buluşturmak amaçlanmıştır. Bu kulüpte dünya edebiyatlarının en güzel şiirleri okunac Daha fazlası

ASTRONOMİ KULÜBÜ

ASTRONOMİ KULÜBÜ

Bu kulüpte öğrencilerimiz evren ve gökyüzü gözlemciliği hakkında temel bilgilere sahip olarak bu bilgiler ışığında basit modellemelerle etkinlikler yaparak evreni tanıyıp, uzay teknolojilerini öğrenip son çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Atölye etkinlikleri olarak Gök Atlası ile görünür uzayı, yıldızları ve takımyı Daha fazlası

COOKING KULÜBÜ

COOKING KULÜBÜ

Şehrimizde kendi bünyesinde aşçıları, tatlı ustaları, meze ustaları olan kendi yemeklerini kendi üreten ve öğrencisine sunan yegane okullardanız. Bu fırsatı, Cooking Kulübü için kullanmak istedik. Okulumuzun arka bahçesinde kulüp öğrencileri kendi sebzelerini kendileri yetiştirecek. Bu sebzelerden yemekler, salatalar yapılacak. Gastronomi, Daha fazlası